Terminlisten for 2024

Styremøter

20. Mars 

17. April

22. Mai  

19. Juni

18. September

16. Oktober

20. November

11. Desember

11. Januar 2025 - ( Utvidet styremøte med mat, Lørdag )

22. Januar 2025 - Styremøte

Alle styremøter starter 18:00


Årsmøtet avholdes 03. Mars 2025 kl. 19:00

Vi holder medlemsmøte - åpent hus hver gang det er styremøte. 19.30 - 21.00

Alle er velkomne.

Klubbkonkurranser:

Klubbkonkurransene er kun for foreningens medlemmer

 

Februar - Isfiske 3. dam Bjørndalen - Søndag 11. Februar kl. 10:00-13:00

April- Sjøørret konkurranse - Foten Onsdag 24. April kl. 18:00 - 21:00. Fremmøte 17:45

Mai – Meite konkurranse-Skinnerflo ved Ørmenbrua Onsdag 15. Mai kl. 18:00  -  Oppmøte 17:45

Juni – Strømtangen – Sjøfiske konkurranse. Fredag 07. Juni kl. 17:00  -  Avreise fra Vikerhavn, Gressvik

August – Jegertrap - Regimentsmyra Torsdag 22. August kl. 18:00

September - Jaktfelt - Bjørndalen FSS - Torsdag 05. September kl. 18:00

September - 50 skudd Jegertrap - Regimentsmyra  Torsdag 26. September Kl. 18:00

 

Priser for klubbmesterskapene

· 100,- kr pr. konkurranse fisking

· Jaktfelt og Strømtangen med servering, 200,- kr pr. konkurranse

. 25 skudd jegertrap 150,-

. 50 skudd Jegertrap - 300,-

 

 

Styret.