FOJFF inviterer dere som er en ny jeger anno 2022 i regi av FOJFF, til opplæringsjakt på Rådyr.

Fredag 28/10 Teori, ca 2 timer. Oppmøte kl.18 Klubbhuset til FOJFF
Invitasjon til opplæringsjakt er sendt til samtlige nye jegere pr epost.

Rådyrjakt