Klubbmesterskap i meitefiske 2022

Vakre, idylliske Skinnerflo. Denne perlen av en gruntvannssjø begynner i øst ved Smalelva, og fører vannmassene med seg helt fram til Seutelva i sør. Det er der vi fisker, akkurat i overgangen mellom sjø og elv. Og gjett om det er fisk å få! Hele vassdraget er et eldorado for meitefiske.

De urbane og uforstandige som kjører forbi oss på veien, lurer nok på hva vi driver med der nede ved vannkanten. De kjenner ikke til det fantastiske artsmangfoldet i elva. De ser bare brunt vann, gytje og villnis i en salig blanding, og de finner det tryggest å holde avstand for ikke å bli møkkete på klærne.

Helt fint for oss, for vi ser noe annet. Vi ser et magisk vassdrag beliggende i hjertet av et typisk østfoldsk kulturlandskap. I dette landskapet er dyrelivet helt utrolig. Elg og rådyr beiter langs breddene, og i elva svømmer både bever og mink. Ender og gjess av forskjellige slag finner maten sin her, og på himmelen over oss skriker hauken med sin pipete røst. En og annen hegre stemmer i med sine hese skrik, og korpen klager i det fjerne.

Vi seks som møttes til dyst denne dagen, fikk også et solid inntrykk av artsmangfoldet under vann. Alle fikk fisk, og i fangsten varierte det mellom mort, løye, sørv, brasme, flire og hork. Pål Andersen fikk mest av alle, og ble dermed klubbmester nok en gang. Gratulerer til ham. Vi andre tok til takke med opplevelsen av å være der.

  1. Pål Uno Andersen, 900 gram
  2. Øivind Arnesen, 820 gram
  3. Skjalg Sannes, 635 gram
  4. Aleksander Andersen, 435 gram
  5. Jonas Stølan, 255 gram
  6. Magnus Solbakken, 140 gram

 

Bilde: Aleksander Uno Andersen. Foto: Magnus Solbakken