Leirdueskyting tirsdager.

Åpningstid: 18:00 - 21:00

Pris: 100,- pr. serie med skudd

Rifletunellen er åpen og godkjent for trening og skyteprøver, samme tider som lerduebanen.

30 skudd dokumentasjon 50,-  ikke medlemmer 200,-

Storviltprøve: 100,- for medlemmer, 300,- for ikke medlemmer.

 

 

 

Vi tar VIPPS!