Leirdueskyting tirsdager og torsdager.

Åpningstid: 18:00 - 21:00

Pris: 125,- pr. serie med skudd, 100,- for junior under 18 år.

Rifletunellen er åpen og godkjent for trening og skyteprøver, samme tider som lerduebanen.

ALLE SKAL VISE FREM VÅPENKORT PÅ FORLANGENDE

 

 

 

 

Vi tar VIPPS!