Kurset er ferdig.

I et samarbeid med Fredrikstad kommune og tilhørende jegerforeninger, gjennomfører vi opplæringskurs på rådyr jakt hvert år.
Kursene begynner i slutten av oktober og er rettet mot førstegangsjegere. Kurset har en kveld obligatorisk teori og påfølgende dag med praktisk jakt der alle har en fadder. Det jaktes kun med hagle, egen hagle påkreves. Drevene blir utført med bånd og løs på drevet, halsende hunder. Det blir også gått igjennom vomming/slakting. Jakt dag blir avsluttet med oppsummering av teori og praktisk jakt.

Årets fastsatte kursdager i Gansrød er følgende:

25. – 26. oktober 2019
1. – 2. november 2019 (fullt)
8. – 9. november 2019